Bisserup Havn er certificeret Sikker Havn

20. januar 2022
Sikker havn Bisserup Havn

Redningsstiger og udstyr, brandslukkere, hjertestarter og førstehjælp er flere af de ting, der er på plads i Bisserup Havn. Derfor er havnen netop blevet certificeret som Sikker Havn. Certificeringen er et led i projekt Sikker Havn, der har til formål at forebygge drukneulykker og højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

Det er Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, FLID, der står for certificering af flest mulige af landets godt 300 lystbådehavne. Baggrunden for indsatsen er, at hver fjerde drukneulykke i Danmark kan relateres til færden på havne. Indsatsen er støttet af TrygFonden.

Ideen bag Sikker Havn er, at havnen med det rigtige udstyr og kendskab til, hvordan det anvendes, vil være i stand til at gøre en forskel i tilfælde af en ulykke. Mange havne ligger isolerede i forhold til det nærmeste redningsberedskab, og hjælpen kan derfor være længe undervejs. De første minutter kan være afgørende for liv eller død.  

”Det er i alles interesse, at vi får størst mulig sikkerhed i de danske lystbådehavne, så gæster og brugere af havnen kan færdes sikkert,” siger Jesper Højenvang, direktør i Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der står bag certificeringen, og uddyber:

”Certificeringen kræver bl.a., at havnen har opsat det mest vitale rednings- og sikkerhedsudstyr i hele havnen, og har udarbejdet en plan for, hvordan udstyret efterses og kontrolleres. Der skal derudover udarbejdes en plan for, hvordan havnens brugere og gæster informeres om betjening af udstyret.”

For at blive certificeret som Sikker Havn har Bisserup Havn gjort en ekstra indsats for at leve op til de sikkerhedskriterier, som samarbejdspartnerne bag projektet har opstillet som obligatoriske krav, og fik 11. oktober 2021 deres Sikker Havn certifikat.

”Havnen i Bisserup er et godt eksempel på de mange havne, der i de senere år har sat faste redningsstiger op, og som allerede har redningsposter med redningskrans, redningshage og en løs redningsstige. Så det var overkommeligt, også økonomisk at sætte redningsudstyret op, efter Sikker Havn standarder og supplere med, hvad der manglede. Desuden er der lavet en klar tjekliste, for hvordan redningsudstyret ses efter, hvor tit det skal gøres og hvem, der har ansvaret. Der ligger også planer for, hvordan havnens brugere skal informeres om brug af redningsudstyret, siger Jens Christian Eskjær Jensen, formand for Bisserup Sejlklub.

Om Sikker Havn

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion tog i 2006 initiativ til projekt Sikker Havn. Målet er at højne sikkerheden i de danske lystbådehavne. Projektet har bl.a. resulteret i en række anbefalinger, som landets havne og klubber opfordres til at følge. I 2012 blev projektet suppleret med en certificeringsordning, som indebærer, at lystbådehavne kan blive Sikker Havn-certificeret. TrygFonden er en del af projektsamarbejdet og donerer redningskranse og instruktioner til havne. Der ud over støtter TrygFonden projektet økonomisk for at øge sikkerheden i flest mulige lystbådehavne. Udover Foreningen af Lystbådehavne I Danmark og Dansk Sejlunion sidder TrygFonden, Søsportens Sikkerhedsråd og Danske Tursejlere med i projektets styregruppe.

Her kan I læse mere om projektet og hente anbefalingerne: https://flidhavne.dk/sikker-havn

Fakta om Sikker Havn Certificering

  • Alle lystbådehavne, der er certificeret som Sikker Havn, må flage med Sikker Havn flaget.
  • En Sikker Havn er certificeret i 3 år.
  • En Sikker Havn certificering har til formål at højne og sikre følgende:
    • At der på havnen findes det mest vitale rednings- og sikkerhedsudstyr
    • At udstyret jævnligt kontrolleres og vedligeholdes
    • At havnens brugere får kendskab til udstyret og informeres om, hvordan det anvendes
  • TrygFonden donerer redningskranse og standere til de havne, som ønsker det. 

Læs mere om Bisserup Havn.  


Flere nyheder

Copyright 2022 © Havneguide.dk