Aarhus Lystbådehavn er Sikker Havn certificeret

09. juni 2023
Århus sikker havn

Redningsstiger og udstyr, brandslukkere, hjertestarter og førstehjælp er på plads i Aarhus Lystbådehavn. Derfor er havnen netop blevet Sikker Havn certificeret. Certificeringen er et led i projekt Sikker Havn, der har til formål at forebygge drukneulykker og højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

Det rigtige redningsudstyr kan sikre den meget vigtige første indsats ved ulykker på havne. Men lige så vigtig er brugernes kendskab til, hvordan redningsudstyret bruges, og at redningsudstyrets tilstand og funktion tjekkes jævnligt. Det har man nu fuldt ud styr på i Aarhus Lystbådehavn, der som bevis herpå den 12. juni kl. 14 får overrakt et Sikker Havn certifikat ved en ceremoni på Træskibshavnen.  

Certificeringen er resultatet af halvandet års forberedende arbejde og vækker naturligvis glæde hos rådmand Rabih Azad-Ahmad.

- Det er vigtigt, at vi skaber et trygt mødested for alle havnens brugere og gæster, hvor der er tænkt på – og styr på - sikkerheden. Aarhus Ø og lystbådehavnen er inde i en positiv udvikling, hvor flere kommer til, og vi har som kommune et ansvar for, at det er trygt og sikkert at færdes både på havnen og langs vandet, siger rådmanden.

For at blive certificeret som Sikker Havn har Aarhus Lystbådehavn, der bliver drevet af Aarhus Kommune gjort en ekstra indsats for at leve op til en række sikkerhedskriterier, som samarbejdspartnerne bag projekt Sikker Havn, har opstillet som krav. Det er Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, FLID, der står for certificering af flest mulige af landets godt 300 lystbådehavne.

Baggrunden for indsatsen er, at hver fjerde drukneulykke i Danmark kan relateres til færden på havne. Indsatsen er støttet af TrygFonden.

Forebyggelse og ordentligt redningsudstyr er havnenes vigtigste værktøjer, når drukneulykker og andre alvorlige ulykker skal undgås.

Størst mulig sikkerhed
- Det er i alles interesse, at vi får størst mulig sikkerhed i de danske lystbådehavne, så gæster og brugere af havnen kan færdes trygt, siger Jesper Højenvang, direktør i Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der står bag certificeringen, og uddyber:

- Det er glædeligt, at Aarhus Lystbådehavn har opsat det vitale rednings- og sikkerhedsudstyr i hele havnen, og har udarbejdet en plan for, hvordan udstyret efterses og kontrolleres. Derudover har de udarbejdet en plan for, hvordan havnens brugere og gæster informeres om betjening af udstyret.

Fakta om Sikker Havn Certificering
Certificeringsordningen er udarbejdet som led i projekt Sikker Havn, som Foreningen af Lystbådehavne I Danmark står bag, og som er støttet af TrygFonden. Formålet med projektet er generelt at højne sikkerheden på havne, og forebygge drukneulykker og nærved-ulykker, der kunne have udviklet sig til fatale drukneulykker.

Hver certificeret havn får et certifikat, et Sikker Havn logo til hjemmeside og anden kommunikation, samt et Sikker Havn flag. Desuden vises alle certificerede havne på www.Havneguide.dk og www.flidhavne.dk/sikker-havn for at synliggøre og markedsføre den styrkede sikkerhed for omverdenen.

Alle havne har mulighed for at blive Sikker Havn certificeret. Certificeringen er en frivillig ordning, hvor lystbådehavne dokumenterer, at de gennem information til brugere og gæster i havnen fremmer ”Hjælp til selvhjælp” og at havnen har det nødvendige redningsudstyr, samt at udstyret efterses jævnligt.  

TrygFonden donerer redningskranse og standere til de havne, som ønsker det.

Læs mere om projekt Sikker Havn og hent anbefalinger på: https://flidhavne.dk/sikker-havn

Læs mere om Århus Lystbådehavn på https://www.havneguide.dk/havn/aarhus-lystbaadehavn

For yderligere information, kontakt venligst:

Tom Elmer Christensen                                               
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark
Specialkonsulent                                     
Tlf. 2120 8889                                                                 
E-mail : tom@flidhavne.dk                                              

Michael Jaap
Presse- og Kommunikationschef
Aarhus Kommune – Kultur og Borgerservice
Tlf. 4022 8799


Flere nyheder

Copyright 2024 © Havneguide.dk