Fotograf
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Bjørnshøje

Højgruppen er en meget velbevaret gruppe af store, smukke, overvejende lyngklædte høje. Kun ganske få af højene i denne gruppe er overpløjede. I nogle af højene er der fundet grave fra ældre bronzealder. Der er for nylig lavet pleje på området, så højene nu ligger i et samlet hede- eller overdrevslandskab. Der er således skabt et fortidsmindeområde af stor kulturhistorisk og rekreativ værdi.

Nationalmuseet arbejder for tiden på udarbejdelse af en info-tavle for området, idet området betegnes som national klenodie af særlig karakter.
Tæt øst for Bjørns Høje ligger den store Kongehøj (40 m over havets overflade) - en usædvanlig smuk og velbevaret gravhøj med god landskabsvirkning og vid udsigt.

Kilde: "Kulturhistoriske interesser - Forhistorisk tid"Adresse

Sallingsund
7870 Roslev
Danmark

Andre Naturoplevelser

i sejleruniverset Limfjorden
Copyright 2024 © Havneguide.dk