Oplev Det Blå ØstjyllandKom med til Det Blå Østjylland og sejl i vikingernes farvand.

Oplev et enestående sejlerområde med kulturhistoriske interessante områder og fantastiske naturoplevelser både på vand- og landsiden. Hent inspiration til turen her på siderne, hvor vi har samlet en lang række forslag til nye spændende sejleroplevelser.

Glæd dig til at besøge de mange østjyske havne med havnemiljøer i alle kategorier. Sejl til de små stemningsfulde øhavne eller nyd de hyggelige havne langs kysten, der bugter sig og byder på smukke vige og godt fiskevand. Fra flere af de jyske havne kan i gå på opdagelse i storbymiljøer.

I Det Blå Østjylland findes mange gode muligheder for at være aktiv i naturen.

Kom på land og oplev naturen langs de mange vandrestier og cykelruter, eller tag på togt i havkajak og kom helt tæt på dyrelivet i vandkanten.  

Det østjyske farvand er det perfekte udgangspunkt for vikingeoplevelser både fra vand- og fra landsiden. Fra nord til syd gemmer farvandet på en guldgrube af historiske oplevelser fra vikingetiden og vidnesbyrd om en højdramatisk tid i danmarkshistorien. 

Velkommen i Det Blå Østjylland med enestående sejleroplevelser i vikingernes farvand.Kom med til Det Blå Østjylland og sejl i vikingernes farvand. Oplev et enestående sejlerområde med kulturhistoriske interessante områder.

Eksempler på oplevelser
 Grejsdalen Grejsdalen er en af landets dybeste og smukkeste dalstrøg med stejle bakkeskrænter og Grejs Å. Fra Vejle fører Grejsdalen mod nord. I starten ligger huse og tidligere industri side om side, men højere oppe tager den fredede del af ådalen over med et enestående idyllisk landskab og et rigt fugleliv. Grejsdalen er Danmarks dybeste dal. Det er en kilometerlang sænkning med 50-70 meter høje, skovklædte skrænter nord/nord-vest for Vejle.  Området regnes for et af de smukkeste steder i Danmark. Der findes et for området helt unikt klippefremspring i Grejsdalen. Klipperne består af frådsten eller kildekalk. Dette materiale var et populært byggemateriale til nogle af de første stenkirker i Danmark, og er i området omkring Grejsdalen bl.a. brugt til kirkerne i Hornstrup, Hover og Jelling. Bunden af Grejsdalen er varieret natur med å, eng og moser. Grejs Å har sit udspring i de mange kilder i og omkring Fårup Sø. Åen er på det nedre løb et af områdets fineste vandløb med slyngninger og kraftigt fald. Det giver meget fine betingelser for slørvinger, døgnfluer og vårfluer, og betyder, at bl.a. bjergvipstjert, vandstær og isfugl yngler langs åen. Åens kraftige strøm er gennem historien blevet udnyttet af mindst 15 vandmøller. I dag udnyttes vandets kraft kun af to af møllerne. Der er flere muligheder for vandreture i området, bl.a. på Grejsdalstien der er en 16 kilometer lang vandrerute mellem Vejle, Grejs og Jelling. Vandkraft, møller og industri i Grejsdalen
I Grejsdalen, langs den nederste del af Grejs Å, ligger et tidligere industrimiljø, som har udnyttet åens vandkraft. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, hvor aktiviteten var størst, havde området landets største koncentration af industrimøller.  Med sit stærke fald og sin stabile vandføring rummede Grejs Å gode muligheder for at udnytte vandets kraft. Især på åens nederste seks kilometer, hvor faldet er på hele 25 meter, var forholdene for mølledrift optimale. I Grejsdalen har ligget mindst 15 møller og småindustrier. Den første større industri var den gamle kornmølle, Grejs Mølle, som udviklede sig til en stor industri. I 1720erne blev vandkraften udnyttet til produktion af klæde. Et eksempel på industrien i slutningen af 1800-tallet er Hammerværket, som i 1867 begyndte en produktion i en tidligere sømsmedje. Fabrikken fremstillede leer, spader og andre redskaber. Hammerværket ekspanderede og fik snart stor betydning for området. Bygningskomplekset bestod af et herregårdslignende anlæg med fire store fløje. Senere kom en række nye bygninger til, og i 1895 blev endnu et møllested anlagt. Sidst i 1800-tallet var Hammerværket det største industriforetagende i Grejsdalen. Også i 1900-tallet var der aktivitet i Grejsdalen. Et eksempel er Wittrups Tæppefabrik, som flyttede til dalen i 1914. Fabrikken fremstillede uldvarer og tæpper og udviklede sig til dalens største fabriksanlæg. I begyndelsen af 1900-tallet begyndte mange af møllerne desuden at producere elektricitet. Således Elektromøllen (fra Den Nederste Grejs Mølle), Holms Mølle og Grundet Elværk. Disse møller gjorde i årtier Grejsdalen selvforsynende med strøm. Vandkraftens erhvervsmæssige udnyttelse er nu ophørt, og flere af bygningerne og møllerne er kun delvis bevarede. Nogle af de gamle industribygninger er omdannet til spændende nye boliger. Det gælder bl.a. Hammerværket og Wittrups Klædefabrik. De tilbageværende fabriksbygninger vidner om en epoke i landets industrielle udvikling, hvor vandkraft var af afgørende betydning for industriens beliggenhed. Ikke blot den enkelte fabrik, men den store koncentration af industriel aktivitet gør hele området i Grejsdalen til et unikt miljø.
Vandrestier Se på kort
 Rundt om Horsens Fjord i kajak Horsens Fjord er en af Danmarks smukkeste med helt ideelle forhold for havkajaksejlads. Her kan du opleve varieret natur med skov, mark og øer, samt byens liv ved havnen i Horsens. I fjorden kan du opleve marsvin og sæler, mens der også er gode forhold for fiskeri. Du kan også opleve det maritime miljø omkring øerne Hjarnø og Alrø og havne- og færgebyen Snaptun på sydsiden af fjorden. En tur rundt om fjorden i havkajak kan klart anbefales. Undervejs på turen er der flere steder, hvor det er muligt at tage et hvil. Vi anbefaler en tur på 44 kilometer, der med fordel kan deles op i etaper. Husodde Strand-Brigsted, 7,5 kilometer
Brigsted-Sondrup, 9 kilometer
Sondrup-Snaptun, 9 kilometer
Snaptun-Horsens Lystbådehavn, 15,5 kilometer
Horsens Lystbådehavn-Husodde Strand, 3 kilometer   Husodde Strand-Brigsted Turen starter ved Husodde Strand. Her er der masser af liv om sommeren ved Blå Flag stranden og campingpladsen Horsens City Camping. Ved campingpladsen kan man købe is og forfriskninger inden turen. Har man ikke sin egen havkajak, så er det muligt at leje en her.
Når I sætter kajakken i vandet, skal I være opmærksomme på at der er store sten ved Husodde.
Turen går nu mod øst langs den nordlige del af Horsens Fjord. Første del af turen går langs med skovene ved Stensballe. Når fjorden knækker mod nord, følger man kysten vest om øen Vorsø. Vorsø er et fredet naturreservat, hvor landgang ikke er tilladt. Her lever en stor bestand af fugle – blandt andet 4000 skarve. Vær opmærksom på at der er meget lavt vand nær Vorsø. I perioden 1. februar – 15. juli er det ikke tilladt at komme indenfor 200 m af Vorsø, og generelt bør man ikke passere nord om øen. Turen slutter ved Brigsted nær Vorsø. Her ligger der en naturlejrplads med shelters og toilet.
Horsens Kommune arrangerer jævnligt guidede ture til Vorsø fra Brigsted, hvor man vader gennem det lave vand for at komme til øen. Dette er den eneste måde at besøge Vorsø.   Brigsted-Sondrup Fra Brigsted går turen tilbage mod syd over Haldrup Strand og i en bue rundt om Vorsø. Målet er Sondrup Strand øst for Brigsted. Sondrup Strand ligger for enden af et smukt kuperet skovklædt terræn. Her ligger de skønne naturområder Sondrup Plantage, Sondrup/Uldrup Bakker og Trustrup Udsigtshøje. Sondrup udgør et godt udgangspunkt for en gåtur i det flotte landskab.   Sondrup-Snaptun Turen fortsætter nu til den sydlige del af Horsens Fjord. Stik syd for Sondrup kommer man til Alrø. Øen Alrø er landfast med nordsiden af fjorden via en dæmning. Den hyggelige ø er mest kendt for sine gode spisesteder. Her ligger således tre gode restauranter – bl.a. Café Alrø med deres landskendte kæmpetarteletter og Møllegården, der har hjemme i en gammel grisestald.
Fra Alrø går også en lille cykelfærge, der fører videre til Hjarnø og Snaptun, og det er netop her kajakturen også fører hen.
Sejl vest om Alrø og øst om Borre Knob gennem den smalle sejlrende, der adskiller de to områder. Sejlrenden er den eneste vej gennem fjorden for både og skibe, så vær meget opmærksomme, når i passerer området. Sejl langs østsiden af Borre Knob og drej mod øst mod Snaptun, hvor ruten ender.
Snaptun er en hyggelig lystbåde/færgehavn med færgeafgang til Hjarnø og Endelave. Her er det muligt at få et godt måltid mad eller en is inden turen går videre mod Horsens.   Snaptun-Horsens Lystbådehavn Fra Snaptun går turen nu hele vejen ind til Horsens.  Først tilbage langs Borre Knob til sejlrenden – samme vej som man kom ind. Borre Knob er en aflang halvø, der går ud fra den sydlige del af fjorden. Halvøen har fine fredelige sandstrande og et konferencecenter. Følg Borre Knob hele vejen rundt, og vær igen opmærksom på sejlrenden. Herfra følger man kysten den lange vej ind til Horsens. Den sydlige kyst er kendetegnet ved marker og landbrugsområder, men man kommer også forbi Boller Skov, hvor Boller Slot ligger. Herfra sejler man langs Planetstien ind til Horsens Havn. Turen slutter ved lystbådehavnen, hvor der er isætningssted hos Horsens Kajakklub.   Horsens Lystbådehavn-Husodde Strand Den sidste etape af turen rundt om fjorden er det korte stykke fra Horsens Lystbådehavn til Husodde Strand. Horsens Havn er i disse år under stor forandring, og man kan med fordel gå en tur rundt i området og danne sig et indtryk af den nye bydel, der skyder op. Ved lystbådehavnen er der spisested og mulighed for at købe en is eller drikkevarer inden afgang.
Det sidste stykke af ruten går langs nordsiden af fjorden i Horsens by og ud til bydelen Stensballe, hvor Husodde Strand ligger. Først kommer man forbi bystranden Langelinie, hvor der altid emmer af liv i sommerperioden. Senere kommer man til Strandparken, og herfra kan man betragte de mange flotte huse, der ligger i første række med havudsigt. Turen slutter, hvor det hele startede – Husodde Strand og Horsens City Camping, hvor man kan aflevere sin kajak, hvis man har lejet den, og måske slutte dagen med et spil minigolf.
Se på kort
 Smidstrup & Omegns Museum På Smidstrup & Omegns Museum er der 400 m2 udstilling i 2 etager. Udstillingerne viser livet i en landsby for 100-150 år siden. Museet er indrettet med små rum, der viser, hvordan man boede og arbejdede på landet. Man kan se forskellige håndværk fra den tid. f.eks. skomagerværksted, bødker, snedker, landbrug og et sjældent pumpemagerværksted fra ca. 1860 kan ses. Én udstilling viser processen i fremstilling af uld og hør, mens en anden har hjemmesløjd i form af halmflet og træskærerarbejder. Første salen rummer lokalarkiv og udstillinger. En skolestue samt montre med permanente og skiftende udstillinger kan ses her. En større udstilling i 2018 om husflid og håndarbejde, samt værktøjerne, der blev brugt, kan også ses i 2019. I nogle år har en gruppe frivillige arbejdet med ”projekt mini by”. Smidstrup by bliver genskabt som den så ud i 1950. Fremstillet i karton 1:100. Et stort og møjsommeligt arbejde. Der går endnu nogle år inden projektet er færdigt. De færdige huse kan ses i udstillingen. Smidstrup-Skærup Centralskole blev indviet i 1959. Museet viser en udstilling i 60 året med effekter, billeder og andre tiltag. Genstande museet har modtaget i 2018 vil også blive udstillet. Der arbejdes altid på, at museet skal give gæsterne en god oplevelse, og for de ældre besøgende et erindringsbillede fra barndommen. Det er vort håb at de yngre, der besøger museet, får en lille flig af livet i Smidstrup sogn, som det udfoldede sig for mere end hundrede år siden. Grupper, store som små, kan besøge museet efter aftale, også i vinterhalvåret. Der kan laves aftaler på mobil tlf: 23865142 eller mobil tlf: 20582960, eller pr. mail: smidstrupoma@gmail.com. Kulturoplevelser Se på kort