Veddelev Strands Lystbådehavn certificeret

Veddelev-Strands-Lystbaadehavn-sikker-havn-certificeret

Veddelev Strands Lystbådehavn er certificeret Sikker Havn

Redningsstiger og udstyr, brandslukkere, hjertestarter, førstehjælp og forureningsbekæmpelse er flere af de ting, der er på plads i Veddelev Strands Lystbådehavn. Derfor er havnen netop blevet certificeret som Sikker Havn. Certificeringen er et led i projekt Sikker Havn, der har til formål at forebygge drukneulykker og højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

Det er Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, FLID, der står for certificering af flest mulige af landets godt 300 lystbådehavne.  Baggrunden for indsatsen er, at hver fjerde drukneulykke i Danmark kan relateres til færden på havne. Indsatsen er støttet af TrygFonden, der også donerer redningskranse til havnene.

Ideen bag Sikker Havn er, at havnen med det rigtige udstyr og kendskab til, hvordan det anvendes, vil være i stand til at gøre en forskel i tilfælde af en ulykke. Mange havne ligger isolerede i forhold til det nærmeste redningsberedskab, og hjælpen kan derfor være længe undervejs. De første minutter kan være afgørende for liv eller død.  

”Det er i alles interesse, at vi får størst mulig sikkerhed i de danske lystbådehavne, så gæster og brugere af havnen kan færdes sikkert,” siger Jesper Højenvang, direktør i Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der står bag certificeringen, og uddyber:

”Certificeringen kræver bl.a., at havnen har opsat det mest vitale rednings- og sikkerhedsudstyr i hele havnen, og har udarbejdet en plan for, hvordan udstyret efterses og kontrolleres. Der skal derudover udarbejdes en plan for, hvordan havnens brugere og gæster informeres om betjening af udstyret.”

For at blive certificeret som Sikker Havn har Veddelev Strands Lystbådehavn gjort en ekstra indsats for at leve op til de sikkerhedskriterier, som samarbejdspartnerne bag projektet har opstillet som obligatoriske krav.

”Vi glæder os over certificeringen, der viser, at det nødvendige rednings- og sikkerhedsudstyr er tilstede på hele havnen, til glæde for havnens brugere,” siger Frank Høyer Rasmussen, der er formand for Veddelev Strands Lystbådehavn. Vi vil også gerne takke TrygFonden for at donere redningskranse og stativer til alle seks redningsposter.

Om projektet Sikker Havn
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion tog i 2006 initiativ til projekt Sikker Havn. Målet er at højne sikkerheden i de danske lystbådehavne. Projektet har bl.a. resulteret i en række anbefalinger, som landets havne og klubber opfordres til at følge. I 2012 blev projektet suppleret med en certificeringsordning, som indebærer, at lystbådehavne kan blive Sikker Havn-certificeret. TrygFonden er en el af projektsamarbejdet og donerer redningskranse og instruktioner til havne. Der ud over støtter TrygFonden projektet økonomisk for at øge sikkerheden i flest mulige lystbådehavne. Udover Foreningen af Lystbådehavne I Danmark og Dansk Sejlunion sidder TrygFonden, Søsportens Sikkerhedsråd og Danske Tursejlere med i projektets styregruppe.

I alt er 27 af landets godt 300 lystbådehavne Sikker Havn certificerede.

Her kan I læse mere om projektet og hente anbefalingerne.

Fakta om certicering som Sikker Havn 

  • Alle lystbådehavne, der er certificeret som Sikker Havn, må flage med Sikker Havn flaget.
  • En Sikker Havn er certificeret i 3 år.
  • En Sikker Havn certificering har til formål at højne og sikre følgende:

- At der på havnen findes det mest vitale rednings- og sikkerhedsudstyr
- At udstyret jævnligt kontrolleres og vedligeholdes
- At havnens brugere får kendskab til udstyret og informeres om, hvordan det anvendes

TrygFonden donerer redningskranse og standere til de havne, som ønsker det.

For yderligere information, kontakt venligst:

Tom Elmer Christensen
Specialkonsulent                                                           
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark                    
Telefon : 2120 8889                                                   
E-mail tom@flidhavne.dk                                              

Frank Høyer Rasmussen
Formand for Veddelev Strands Lystbådehavn
Telefon : 20 90 88 70
E-mail : fhr@inventor.dk

  • Dansk
  • Deutch
  • English