Fotograf
Nyborg Fyn Danmark Skt. Mads Kilde Carlo

2. stop: Den sorte Kløversti - Skt Mads Kilde

Skt. Mads Kilde

Med kristendommens indførelse i Danmark blev mange hellige kilder forbundet med en helgen. Der kendes mere end 700 i Danmark, men kun to er knyttet til Skt. Mathæus – eller på dansk: Mads. Den ene ligger omkring Nyborg, den anden på Fur, dog kendes den på Fur kun fra skriftlige kilder.

Der er flere versioner af apostlen og evangelisten Mathæus martyrium, men ifølge en version blev han stukket ned foran højalteret i en kirke i Etiopien i det første århundrede efter Kristi fødsel. Den version blev nok fortalt lokalt, da historien blev genfortalt på en tavle – der formentligt stammer fra et alter – som endnu i 1700-tallet hang i Vindinge Kirke, hvor der også var et kapel og et alter til Skt. Mads som omtales i en præsteindberetning fra 1620’erne.

I middelalderen valfartede folk til Skt. Mads kilde for at få helbredelse. Den slags pilgrimsmål og hellige kilder kunne være til stor indtægt for den lokale kirke. Men dyrkelsen af Skt. Mads og hans kilde ophørte med Reformationen. Ikke nødvendigvis fordi, man holdt op med at tro på kildens helbredende evner, da man ved en tilsvarende lokal hellig kilde i Regisse ved Frørup holdt kildemarkeder helt op til 1800-tallet, men fordi kongen, Christian 3., simpelthen flyttede markedet ind til Nyborg inden for voldene af grunde, vi ikke længere kender. Det kan have drejet sig om de store indtægter på det rige marked, indtægterne fra valfarten til kilden og behovet for at huse de mange mennesker. Der er dog meget få skriftlige vidnesbyrd om kilden og både valfart og marked kendes kun fra senere præsteindberetninger. Måske har man besøgt den i al stilhed i tiden, der fulgte. Der er i hvert fald blevet udført stenarbejde omkring kilden i 1870’erne, men ellers har den været meget forfalden indtil den nuværende ejer renoverede kilden i 2014.

Vigtig information

Skt. Mads kilde ligger på privat grund, vis derfor hensyn. Du må gå på stien ned til kilden. Hunde skal holdes i snor. Ingen cykler. Større grupper er kun efter aftale.
Vis særligt hensyn i ynglesæsonen (marts-juni). Der er ingen adgang, når der er jagt i området.

Adresse

Blankenborgvej
5800 Nyborg
Dänemark

Telefon
+45 63 33 80 90
Email
visitnyborg@nyborg.dk

Andre Turforslag

i sejleruniverset Sejlerparadiset Fyn
Copyright 2024 © Havneguide.dk