Fotograf
Henrik Christoffersen-Thorsen

Almas Hus og Have

Almas Hus og Have er åbent for besøgende der har behov for at nyde en pause i den smukke have. Cyklende kan gøre brug af cykelpladsen der befinder sig længere nede af gaden. Her findes også gratis reparations- og pumpestation.

Huset historie er lang og den trelængende bindingsværksejendom er en perle i Ørbæk og et særligt eksempel på fynsk bygningsstil, hvor de fleste husmandssteder blev bygget som en lille, trelænget bindingsværksgård.

Huset er et af de sidste bevarede husmandssteder fra 1700-tallet i området. I huset har der boet generationer af husmænd under den nærliggende herregård Ørbæklunde.

Navnet "Almas Hus" henviser til en af de sidste ejere af huset, Alma Hansen, senere Christensen. Hun blev født i 1903 - formentlig i selve huset. Alma voksede op på husmandsstedet med sine forældre og otte søskende og overtog det senere sammen med ægtefællen Gustav. Familien var dengang selvforsynende og havde både frugthave, køkkenhave og dyr.

Igennem fortællingnen om Alma kan vi følge historien om Ørbæks udvikling op igennem 1900-tallet.

Almas hus er omdrejningspunktet for et stort design-projekt af Ørbæk by omkring åen og midtbyen. Almas Hus skal restaureres og haven skal reetableres. Herefter skal det fungere som et naturligt samlingssted for lokalsamfundet, men også som et oplagt stop for turister - ikke mindst cykelturister. 

Huset ejes i dag af Nyborg Kommune og benyttes allerede til forskellige lokale aktiviteter. Hus og have benyttes og passes af Lokalrådet samt en række af dedikerede frivillige.

Østfyns Museer bidrager med at formidle stedets historie og har ansvaret for koordineringen af frivilligindsatsen. 

I sommeren 2023 åbner der offentlig toilet på stedet.

Adresse

Sentvedvej 1
5853 Ørbæk
Dänemark

Telefon
+ 45 63 33 80 90
Email
visitnyborg@nyborg.dk

Andre Seværdigheder

i sejleruniverset Sejlerparadiset Fyn
Copyright 2024 © Havneguide.dk