Icon for Det sydfynske øhavn på havneguide.dk

Rudkøbing Havn

Længere mod syd ligger den gamle fiskerihavn. Her findes et særligt miljø med småbåde og garnjoller, og det hele er omgivet af sammenbyggede redskabs- og garnskure, der er fredede. I fiskerihavnen ligger havnens bedding, hvor der jævnligt står en eller to både, som er under reparation. Her ligger også havnens fiskebutik.

Ved siden af fiskerihavnen ligger industrihavnen som er delt op i to. 

Det nordre bassin er den industrielle del, hvor der jævnligt losses til Danish Agro (tidl. Langelands Korn) som fremstiller foderstoffer. Det nordre bassin bliver også brugt til sejlende gæster som kommer for at besøge den årlige Langelandsfestival. [COLUMN]I det søndre bassin er der ca. 30 fastliggere. Sammen med det smukke gamle pakhus fra 1916 danner bassinet ramme om nogle af de gamle træbåde. Om sommeren er det eksempelvis muligt at tage en sejltur med Langelands Museumsskib ”Mjølner”. 

En anden lille karakteristisk bygning, som findes på havnen, er den sekskantede kiosk som er over 100 år gammel.

Længst mod syd ligger øens færgeforbindelse til Strynø, hvor man - med den ny færge (2013)og på små 45 minutters overfart - kan besøge øen og dens smukke idyl. I forbindelse med færgelejet ligger den bevaringsværdige gamle ventesal fra ca. 1926.

Andre Øhavne

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2021 © Havneguide.dk