Det Blå Østjylland – I Vikingernes Farvand

Primære fanebladeSæt kursen mod Det Blå Østjylland og kom på sporet af vikingernes dramatiske søfartsliv

Vikingerne er i dag ikke længere blot vores egen kulturarv, det er Europas kulturarv. Folkeslag over hele Norden- og Østeuropa kan både genetisk og kulturelt identificere sig med vores søvante forfædre, og derfor kommer mange i dag som turister til Østjylland, for at opleve centrummet af vikingernes imperium. 

Vikingetiden fra ca. 800 til 1050 er en skelsættende periode i danmarkshistorien, hvor søfarten spiller en helt afgørende rolle og netop vikingetiden er Østjyllands kulturelle højdepunkt.

Vikingerne var dygtige handelsfolk, men også krigeriske ud over alle grænser.

Det østjyske maritime kulturlandskab rummer et væld af minder, ruiner, sunkne vrag og fortællinger, der gør forfædrenes vilde søfartsliv spillevende. Sejlet blev opfundet i vikingetiden og skibet var datidens suveræne transportmiddel, der lettere kunne transportere gods og mennesker end over landjorden. 

Fra Vejle fjord, hvor hemmelige flådebaser holdte kontakten i hævd med Danelagen i England, til Aarhusbugten hvor søer, bugte og vige udgjorde nordens største vikingeflådebase, rummer det maritime Østjylland en overflod af sagn og steder fra vikingetiden. 

Sejl op langs kysten ved Helgenæs hvor Harald Blåtand fandt sin død i kamp, sejl rundt om Aarhus havn hvor Svend Estridsen kæmpede mod vældige krigerkonger fra Norge, eller læg til ved Hjarnø i Horsens fjord, hvor Kong Hjarne faldt med hele sin hær i et grusomt søslag. Gravhøje, flådebaser, vikingefæstninger, samt de største vikingeflåder som nogensinde har sejlet på havene! 

Netop de østjyske farvande havde stor militærstrategisk betydning for vikingerne og kongemagten havde store interesser i området.

Det vidner de mange østjyske bynavne, der indeholder "snekke" om (snekke betyder krigsskib/ledingsskib). Placeringen af de mange bavnehøje, der fungerede som et bålvarslingssystem og Kanhavekanalen på Samsø vidner om et veludviklet forsvarssystem, hvor man hurtigt kunne flytte en helt krigsflåde fra den ene side af øen til den anden og dermed beskytte vikingebyen Aros (i dag Aarhus).

Læs og hør om vikingefortællinger i Det Blå Østjylland her på siden, fortalt af historiker Casper Clemmensen.

God vind på jeres vikingetogt!

 Sæt kursen mod Det Blå Østjylland og kom på sporet af vikingernes dramatiske søfartsliv.

Eksempler på oplevelser
 Snorkelsti ved Trelde Næs Hop i vandet ved Trelde Næs og oplev livet på det lave vand. Følg snorkelstien, som løber langs med stranden. Snorkelstien er for begyndere og let øvede snorkeldykkere.   Hvad kan du opleve?   Når vi bader ved stranden, så oplever vi normalt ikke hvad der foregår hvad der foregår under os, men faktisk er livet på det lave vand enormt spændende. Der er masser af liv og det kan snorklestien forhåbentlig gøre jer opmærksom på. Det første tema langs snorkelstien er ”Livet på det lave vand” I skal dykke ned til posten. Holde vejret læse teksten og forsøge på at løse spørgsmålet. Der skal gættes billeder, der skal læses og svares på de 6 spørgsmål der stilles langs snorkelstien.
Det kræver selvfølgelig dit eget snorkeludstyr, men ellers så er man velkommen til at afprøve stien. Der er en kæde imellem de 6 betonklodser og derfor kan man altid følge kæden og finde det rette sted hen. Starten og slutningen er markeret med en stor orange bøje.
Snorkelstien er 100 meter lang.
Der vil være skiftende temaer langs snorkelstien.
Det første tema er:
- Livet på det lave vand
Næste tema(Juni) bliver:
- Naturpark Lillebælt   Fakta
Kørevejledning: Kør mod Trelde Næs. For enden af vejen kommer du til en parkeringsplads hvor du må parkere. Herfra går du ned af grusvejen ned mod stranden. Når du kommer ud af skoven, så vil du se snorkelstien på din venstre hånd. Markeret med to orange bøjer.   Google Earth
Latitude: 55 37 29 N 
Longtitude: 9 50 48Ø   I og op af vandet: Snorkelstien ligger tilgængelig fra strandkanten   Highlights: savtang, blæretang, rejer, krabber, tangål, tangsnare, fladfisk og småfisk   Bedste årstid: Hele året   Dybde: max 1,70 meter   Længde: 100 meter
 
Strøm: På Vejle Fjord siden ved snorkelstien på Trelde Næs er der som regel roligt farvand   Sværhedsgrad (1-5): 1   Tilladelser: Ingen   Faciliteter: Der findes offentlige toiletforhold ved stranden på Trelde Næs, hvor man kan klæde om.   Fotomuligheder: Gode muligheder for makro billeder på snorkelstien  
Se på kort
 Vandretur på Samsø - Nordby Bakker Vandreture i området

Issehoved er Samsøs nordspids. En sandrevle strækker sig ud i havet under stadig ændring af storm og bølger. Fra bakkens top kan man i klart vejr se Århus, Mols, Helgenæs med Ellemandsbjerget og Sletterhage Fyr (ca. 12 km væk), Ebeltoft Vig og færgehavn samt øen Hjelm. Telegrafbakken syd for P5 har sit navn efter en optisk telegrafstation, der lå her i begyndelsen af 1800-tallet. Sydøst for bakken er der udsigt over Kragemosen. Her ligger en af Samsøs mange vandreblokke – en stor sten bragt hertil af isen under sidste istid.
Blå rute, længde ca. 4,5 km, start ved P3, P4 eller P5.

Brøndkær. Kun soklen og forblæste rester af gamle havetræer er tilbage efter den gamle udflyttergård Brøndkæret (1798), som lå ensomt beskyttet af bakkerne. Turen byder på udsigt over det største sammenhængende fredede område af Nordøen. Mod øst øjnes Kragemosen og Issehoved. Stien gennem Brøndkæret er den oprindelige forbindelsesvej fra Nordby via Langdalen til Kragemosen, hvor der førhen var udskibningssted til Sletterhage på Helgenæs.
Gul rute, længde ca. 5,5 km, start ved P2, P3 eller P6.

Ballebjergturen byder både på strand, overdrev og skov, og den slynger sig om Samsøs højeste punkt, Ballebjerg (64m). Udsigtstårnet blev opført i 1920 for midler fra sognerådsformand Morten Madsen, Nordby. På den nordlige del af turen ses mange små og smalle landbrugslodder. De antyder, hvor intensivt jorden blev dyrket førhen.
Rød rute, længde ca. 5 km, start ved P7, P8 eller P9.

Møgelskår er det mest udprægede skårparti. Kuplede bakker og dybe dale gør dette landskab til en særlig naturoplevelse. Terrasserne på de græsklædte skrænter, de såkaldte fårestier, er dannet ved udskridning af græstørven. Fårestier er således et geologisk fænomen, der er blevet mere markante af husdyrenes færden gennem mange år. Fra højdepunkterne ses mod vest Tunø og Jylland. Gennem dalen Søndre Svinekilde er der mulighed for at vandre gennem bakkelandskabet til Nordby.
Adgang fra P10 og P11.

Issehoved - Møgelskår. Fra Issehoved til Møgelskår er der afmærket en gennemgående sti – en spændende tur, der skærer tre rundture. Der er således gode muligheder for at afkorte eller forlænge vandreturen.
Grøn rute, længde ca. 8,5 km, start ved P5. Se kort over ruterne her

Historie
Nordby er anlagt i vikingetiden. Byen er bygget omkring et fællesareal i midten, en forte, hvor dyrene kunne samles om natten. Gårdene blev senere omkranset af en ”ringvej”, der afgrænsede byen. Forten blev med tiden bebygget, og helt op til vores tid holdt byen sig indenfor disse rammer.

I begyndelsen af middelalderen lå der to eller tre landsbyer mere på Nordøen: Glistrup, Søby og Kongsbøl. Nordby Kirke blev bygget ca. 1350. Den lå centralt placeret mellem Nordby og de tre øvrige landsbyer, og det er formentlig forklaringen på kirkens ensomme beliggenhed.

Bakkerne var vanskelige at anvende til andet end græsning, og ved udskiftningen i 1791 opstod der problemer med fordeling af jorden. I modsætning til de fleste bønder i landet, ejede Samsøs bønder selv deres huse og tofter, mens grevskabet Brattingborg ejede jorden. Udflytningen af gårdene gik langsomt, og kun en enkelt bonde, grundlæggeren af Brøndkær, vovede at flytte sin gård ud på fæstejorden.

Først et halvt århundrede senere, da de økonomiske betingelser for at overtage fæstejorden blev bedre, kom der gang i udflytningen. Den forsinkede udvikling har imidlertid betydet, at Nordby i dag er en perle af gammel bygningskultur.

I takt med udviklingen i landbruget kom der flere hegn og plantninger på jordene. Det åbne landskab har dog bevaret sit særpræg, men efterhånden som den dårligste agerjord ikke længere blev dyrket, groede en del af jordene til. I dag fremstår Nordby Bakker som en mosaik af ager og overdrev med spredte tornekrat og græssende kreaturer.

Fredede områder
Siden 1960 er en række områder (ca. 450 hektar) fra Issehoved i nord til Asmindøre i syd blevet fredet. De første fredninger blev hovedsagelig gennemført for at forhindre sommerhusbebyggelse, mens de senere fredninger også skulle sikre publikums ret til at færdes i naturområderne. Endelig skal fredningen også sikre at landskabet holdes fri for selvsåninger i de områder, hvor dyrkning og græsning ophører. Det sker bl.a. gennem forskellige former for pleje af landskabet. Skov- og Naturstyrelsen har købt ca. 280 hektar af arealerne for at tilgodese naturen og sikre publikums adgang til bakkerne.

Geologi
Langs Nordsamsøs vestkyst strækker vældige bakker sig, afbrudt af dybe dale, de såkaldte skår. Møgelskår er det smukkest udformede af disse.

Bakkerne blev dannet under sidste istid (15.-100.000 år siden). Isenskød flere gange frem over øen, og i klinterne langs kysten ses spor afmindst tre isfremstød.

I stenalderen var havniveauet højere end nu. Havet overskyllede de laveste landområder og dannede flere steder kystskrænter, der nu ligger i 2-3 meters højde. Samsø var dengang også delt i to øer, Nordøen og Sydøen. Landhævning og aflejringer fra havet har siden bundet de to øer sammen til det nuværende Samsø.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Vandreture nr. 62
Vandrestier Se på kort
 Rød Sti Kløverstierne Ebeltoft Langs kysten Ad Kystruten kommer du rundt langs det fladvandede område i bunden af Ebeltoft Vig til Ahl, som er betragtet som ”Freddet” i Ebeltoft. Der er en større plantage og en gammel sommerhusbebyggelse i området. Ahl huser desuden 3 feriekolonier for skolebørn fra
København, Aarhus og Silkeborg anlagt i starten af forrige århundrede. Se rute kort og beskrivelse af Kløver stierne i Ebeltoft Se kort med publikum faciliteter her  
Naturoplevelser Se på kort