Det Blå Østjylland – I Vikingernes FarvandSæt kursen mod Det Blå Østjylland og kom på sporet af vikingernes dramatiske søfartsliv

Vikingerne er i dag ikke længere blot vores egen kulturarv, det er Europas kulturarv. Folkeslag over hele Norden- og Østeuropa kan både genetisk og kulturelt identificere sig med vores søvante forfædre, og derfor kommer mange i dag som turister til Østjylland, for at opleve centrummet af vikingernes imperium. 

Vikingetiden fra ca. 800 til 1050 er en skelsættende periode i danmarkshistorien, hvor søfarten spiller en helt afgørende rolle og netop vikingetiden er Østjyllands kulturelle højdepunkt.

Vikingerne var dygtige handelsfolk, men også krigeriske ud over alle grænser.

Det østjyske maritime kulturlandskab rummer et væld af minder, ruiner, sunkne vrag og fortællinger, der gør forfædrenes vilde søfartsliv spillevende. Sejlet blev opfundet i vikingetiden og skibet var datidens suveræne transportmiddel, der lettere kunne transportere gods og mennesker end over landjorden. 

Fra Vejle fjord, hvor hemmelige flådebaser holdte kontakten i hævd med Danelagen i England, til Aarhusbugten hvor søer, bugte og vige udgjorde nordens største vikingeflådebase, rummer det maritime Østjylland en overflod af sagn og steder fra vikingetiden. 

Sejl op langs kysten ved Helgenæs hvor Harald Blåtand fandt sin død i kamp, sejl rundt om Aarhus havn hvor Svend Estridsen kæmpede mod vældige krigerkonger fra Norge, eller læg til ved Hjarnø i Horsens fjord, hvor Kong Hjarne faldt med hele sin hær i et grusomt søslag. Gravhøje, flådebaser, vikingefæstninger, samt de største vikingeflåder som nogensinde har sejlet på havene! 

Netop de østjyske farvande havde stor militærstrategisk betydning for vikingerne og kongemagten havde store interesser i området.

Det vidner de mange østjyske bynavne, der indeholder "snekke" om (snekke betyder krigsskib/ledingsskib). Placeringen af de mange bavnehøje, der fungerede som et bålvarslingssystem og Kanhavekanalen på Samsø vidner om et veludviklet forsvarssystem, hvor man hurtigt kunne flytte en helt krigsflåde fra den ene side af øen til den anden og dermed beskytte vikingebyen Aros (i dag Aarhus).

Læs og hør om vikingefortællinger i Det Blå Østjylland her på siden, fortalt af historiker Casper Clemmensen.

God vind på jeres vikingetogt!

 Sæt kursen mod Det Blå Østjylland og kom på sporet af vikingernes dramatiske søfartsliv.

Eksempler på oplevelser
 Tunøs natur og dyreliv I 1965 blev lidt over 90 % af Tunøs 348 ha fredet med undtagelse af sommerhusområder, Kirkeskoven og Tunø By. Øen blev fredet, fordi her er en meget smuk og særpræget natur, og man ønskede at bevare land- og skovbruget og skabe adgang for offentligheden ved at udlægge stier og områder til ophold. Tunøs mange solskinstimer og ringe nedbør skaber et særligt klima, som gør det muligt for figen- og morbærtræer at vokse her. Øen har tidligere været dækket af egeskov, hvor Valdemar den Store afholdt kongejagter, men da Århus Domkirke skulle bygges, blev egeskoven omdannet til tømmer til byggeri og inventar, som kan ses i domkirken den dag i dag. På Tunø kan du opleve en mangfoldighed af markblomster, der bølger i vinden, og skoven fremstår nærmest som en urskov med mange forskellige træsorter i et vildnis med bl.a. vilde kaprifolier. Tunøs varierende natur med overdrev og enge, skoven og mosen giver bl.a. insekterne gode levesteder. På Tunø er der mange rådyr, harer, fasaner og et rigt fugleliv, men ellers er der kun ganske få vildtlevende pattedyr. F.eks. er her hverken ræv, egern eller muldvarp. Den grønbrogede tudse har sit nordligste levested på Tunø. I 2006 blev gadekæret oprenset, og flere nye kær blev etableret på øen, så den grønbrogede tudse fik bedre ynglemuligheder. I klinterne yngler store kolonier af digesvaler og stormmåger. Her finder vi også den 5. største koloni af den sjældne alkefugl tejsten, som kun yngler ca. 18 steder i Danmark. I vinterhalvåret ses bl.a. edderfugl, fløjlsand, hvinand, samt en lille bestand af ynglende toppet skallesluger. Edderfuglene finder i stort tal deres føde ved Tunø Knob, da der her er meget store forekomster af blåmuslinger, som er edderfuglenes hovedspise.

I mosen kan man være heldig at se den forholdsvis sjældne fugl, skovsneppen. Skovsneppen er den af vores vadefugle, der er mindst knyttet til åbent vand, og som navnet siger, yngler den i skoven. En anden speciel fugl her i mosen er rørhøgen, som også yngler her hvert år. Hvis man følger skovvejen mod nord, vil man på venstre hånd passere nogle bistader. Bistaderne er parringsstation for bidronninger. På Tunø parres bidronninger pga. øens isolerede beliggenhed, som sikrer rene genetiske afkom - afstanden til Samsø er på 4 km, og så langt kan bier ikke flyve over åbent vand. Tunøs bier er kendt for deres rolige gemyt og deres gode evne til at samle honning. Det er forbudt ved lov at holde andre bier end disse på Tunø. I farvandet omkring Tunø kan man være heldig at se spættet sæl og marsvin, som undertiden følger både Tunøfærgen, sejlbådene, vinterbaderne og de, der vandrer øen rundt.
Naturoplevelser Se på kort
 Rundt om Kongens Kær - Panoramarute 5 Kom rundt om Kongens Kær på denne lokale cykelrute. Her tager ruten dig tæt på vådområdet og den smukke natur samt en tur ind forbi Vejle inden turen går mod Skibet. Rundturen er ca. 15,5 km. Med næsen rettet mod Vejle går turen ad Bindeballestien. Lige før Trædballe drejes af til højre ad den asfalterede cykelsti, der løber langs Vestre Engvej helt ind til Boulevarden i Vejle centrum. Med sit rige byliv, gode museer og spændende arkitektur er der rigeligt at udforske før turen går syd om Kongens Kær ad cykelstien, du møder ved Ribe Landevej. Stien tager dig indenom vejen og tæt på vådområdet Kongens Kær, og når du møder Ribe Landevej igen, kan du danne dig et overblik over kæret og nyde fuglelivet fra udsigtstårnet. Tilbage i sadlen kører du ad Ribe Landevej og drejer til højre ad Sandagervej, som du følger helt indtil du rammer Gl. Skibetvej. Følg denne og drej til højre ad Skibetvej, som tager dig nordpå over Vejle Å, som du krydser ved den flotte Haraldskær Hovedgård, der nu er hotel. Sidste stop er Skibet Kirke, der er karakteriseret ved en klokkestabel i stedet for et kirketårn. Rundt om Kongens Kær er et turforslag, og er ikke skiltet. Ruten bliver også kaldet for en Panoramarute, da du vil opleve vide udsigter, men også små skjulte steder, der indbyder til ro, nærvær og fordybelse. Download ruten til GPS. Cykelruter Se på kort
 Eventyrskoven Dit eventyr starter i Eventyrskoven Tror du på trolde? Eller hvad med alfer? Ellers gør du efter et besøg i Eventyrskoven. Her vil du opleve en unik ”oplevelsespark” med fokus på natur, leg og sociale aktiviteter med eventyrfortælling i fokus.  Mystik og spænding er lige sagen når nysgerrighed og fantasi vækkes til live. *Hihihihihihi* - Heksegrin Fire ting du skal opleve i eventyrskoven Oplevelsesskov: Oplev den unikke natur Naturlegeplads: motorikudfordringsbane og sansesti Naturområde: find TID, RO og RUM Verden: Eventyrfortællingen er omdrejningspunktet
Fortællingen i fokus Vi elsker alle en god fortælling. Hvordan vil det mon være, hvis du er hovedpersonen i den fortælling? Når du bevæger dig gennem skoven, kan du tage del i fortællingen ved at scanne QR-koder eller ved at aktivere sensorer med lys og lyd. Eller har alferne mon en finger med i spillet? Det fortælles nemlig: ”Engang i tidernes morgen smed Gud alle de onde engle ud af Himlen og ned på Jorden. Englene havde syndet mod Gud, men de kunne ikke alle sammen nå til Helvede. De faldt derfor ned på jorden flere forskellige steder. Nogle faldt ned på gårdene og blev til gårdboere – altså nisser. Nogle faldt på høje og bakker og blev til bjergfolk, højfolk eller trolde. De som faldt i havet, blev til havfolk. Og endelig blev de som faldt i moser, på enge og i skove til elverfolk eller alfer”. EVALD TANG KRISTENSEN DANSKE SAGN, BIND 1, S. 3, 1.1 Kom og lær mere om alle de sjove, mystiske og spændende danske sagn og eventyr. Priser Entré: 20,- kr. pr. person.
Ønsker du at holde et arrangement eller børnefødselsdag i Eventyrskoven, bestille heks og lignende, kontakt os gerne for nærmere aftale. Faciliteter Picnicplads handicapvenlige toiletfaciliteter (Lukket ved frost/vinter) puslebord, førstehjælp og bad. Eventyrstue med eventyrbøger Fri parkering Shelter og bålpladser  
Oplevelser til børn Se på kort